Bilag til Sæl-sok

I Danske Fritidsfiskere nr. 6|2019 omtales to bilag.
1. DTU Aqua Sæl-sok 2019
2. Tilladelsen