Hovedbestyrelsesmøde 13. april 19

Officielt referat fra hovedbestyrelsesmødet den 13. april 2019