ELEKTRONISK INDBERETNING

skriv hvilke(n)
Skriv fx forplejning, overnatning eller andet (bilag skal kunne fremlægges)