ARBEJDSOPGAVER I LEDELSEN

Forretningsudvalget består af: direkte mail
Ib Ivar Dahl, konst. landsformand: Ansvarlig for de overordnede linjer, ansvar for §7 (Udvalget for Rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri og fiskepleje) og saltvandsudvalget, medlem af bladudvalget og medlem af økonomiudvalget. Formand for Helnæs Bugt Fiskeriforening. 

Ib Ivar Dahl, næstformand: Formand for miljøudvalget, formand for PR-udvalget

Flemming Kjærulf, landssekretær: Formand for fiskeriudvalget, formand for BSAC-udvalget (Baltic Sea Advisory Council), deltager i og ansvarlig for kontakt med offentlige instanser

Frederik Svendsen: Formand for økonomiudvalget, ansvarlig for medlemskontoret, ansvarlig for logomateriale, ansvarlig for salg af fiskeudstyr og -beklædning, medlem af bladudvalget, formand og kontakt samt repræsentant for kreds 10

Erling Lund Jørgensen, landskasserer: Medlem af økonomiudvalget og ansvarlig for foreningens regnskab

Hovedbestyrelsen består desuden af: direkte mail
Torben Larsen, Bornholm: formand og kontakt samt repræsentant for kreds 1

Jørgen Junker, Nordsjælland: formand og kontakt samt repræsentant for kreds 2, , formand for bladudvalget

Louis Jubelsky, Sydsjælland og Lolland-Falster: formand og kontakt samt repræsentant for kreds 3

Lasse Alkærsig, Fyn: formand og kontakt samt repræsentant for kreds 4, Formand for projektudvalget, ansvarlig for kontakt med nøglefiskere

Kurt Asmussen, Sønderjylland øst: formand og kontakt samt repræsentant for kreds 5, medlem af PR udvalget.

Flemming Hørsted, Århus/Djursland: formand og kontakt samt repræsentant for kreds 11, Kontakt til Søsportens Sikkerhedsråd, Kontakt til Trygforsikring (fælles livsforsikring)

Øvrige kontakter:
Peter Knudsen: medlem af projektudvalget

Bjarne S. Nielsen: kontakt til Friluftsrådet

Carsten Andersen: redaktør for Danske Fritidsfiskere, webmaster og medlem af PR-udvalget.