Alle indlæg af Frederik

Virkemiddelkatalog for marint affald

Miljø- og Fødevareministeriet har fået udarbejdet et virkemiddelkatalog for forebyggelse og fjernelse af marint affald.

COWI har udarbejdet virkemiddelkataloget for marint affald for Miljø- og Fødevareministeriet. Virkemiddelkataloget er en opfølgning på første del af Danmarks Havstrategi II, hvor det bl.a. fremgår, at mængden af marint affald skal reduceres væsentligt, og at der skal udarbejdes et katalog over mulige og målrettede virkemidler.

Afdækningen af relevante virkemidler er primært baseret på interviews af en lang række interessenter, herunder aktører relateret til havne, fiskeri, rederier, turisme, NGO’er, kommuner, forskningsinstitutioner og regionale havkonventioner. Efterfølgende er 10 virkemidler udvalgt på baggrund af en række fastlagte kriterier. Bl.a. har der i udvælgelsen været fokus på konkrete og implementerbare virkemidler, der har potentiale for væsentlig reduktion af marint affald på strande og havbunden.

De 10 udvalgte virkemidler er beskrevet i forhold til problemstilling og løsning, mulige effekter (reduktion af affald), økonomiske konsekvenser samt barrierer og usikkerheder. De udvalgte virkemidler fokuserer primært på indsatser, som kan foretages fra dansk side, men relevante virkemidler, som kræver internationalt samarbejde er også medtaget. De udvalgte virkemidler er ikke en udtømmende liste over egnede virkemidler, men skal ses som et supplement i forhold til allerede kendte virkemidler.

Rapporten vil blive anvendt af Miljø- og Fødevareministeriet i det videre arbejde med udvikling af et indsatsprogram under Danmarks Havstrategi (EU’s havstrategidirektiv). Indsatsprogrammet skal være klar i 2021.

Du kan læse hele rapporten her

TV2 Fyn ser på iltsvind

Rettelse
I TV udsendelsen sagde journalisten, at Helnæs Bugts Fiskeriforening havde dyrket og udlagt ca. 40 tons muslinger i Nørre Fjord, Helnæs Bugt i 2002 til 2009. Det er en fejl. Det blev gjort af medlemmer fra Dansk Amatørfiskerforenings afdeling i Fåborg i samarbejde med DTU Aqua.
Fra Helnæs har vi siden medvirket til både egen og DTU´s undersøgelse af muslingernes virkning på mangfoldigheden i Fjorden.
Desuden: Udsagnet om at Ib har løsningen er mildt sagt en overdrivelse. Muslingers rensende effekt på et farvand er blot en af flere løsninger. Det store problem er udvaskning af næringsstoffer fra det omgivende landskab. Det er meget kompliceret, men et problem, som skal løses snarest !!