Landsmøde

Fjeldsted Skov Kro Store Landevej 92

Vær opmærksom på, at forslag som ønskes behandlet på Landsmødet skal være forretningsudvalget i hænde senest den 15. august.