Trygheden som fritidsfisker – forsikring inkluderet i medlemsskabet

I forbindelse med det netop overståede landsmøde var der lidt snak om den kollektive forsikring, som er en del af kontingentet til Dansk Amatørfiskerforening.

De fleste har sikkert hørt om dødsfaldsdækningen, som også har været omtalt ved flere lejligheder.

Summen i 2019 er opført til kr. 231.775. Denne pristalsreguleres hvert år den 1. oktober.

Der er naturligvis nogle begrænsninger: Forsikringen er en gruppeulykkesforsikring og kun for medlemmer af vores forening samt et begrænset antal bierhvervsfiskere (50-60), som også SKAL være medlem af foreningen for at den dækker. Desuden er der tale om en anfordringsforsikring, som betyder, at man skal gøre krav på erstatning, idet Tryg ikke automatisk udbetaler.

AL KORRESPONDANCE foregår derfor via medlemskontoret på tlf. 23 30 14 39 eller på daff.medlemskontor@live.dk

Krav om redningsvest
Det står dog, at forudsætningen for at en erstatning kan komme på tale efter en ulykke på vandet, er at der SKAL DER BÆRES REDNINGSVEST. Der står desuden, at medlemmerne er dækket på vej til og fra samt under fiskeri.

Normalt er der særlige regler for forsikrede over 59 år, men det er udskrevet af forsikringsbetingelserne for os. Det betyder i vores tilfælde, at præmien ikke bliver forhøjet for medlemmer, der er fyldt 59 år.

Hurtig reaktion
Af betingelserne fremgår det desuden, at TRYG, som forsikringen er tegnet hos, skal have besked inden for 48 timer i tilfælde af dødsfald. Der står desuden, at TRYG kan forlange obduktion.

Det sker tilsyneladende, at døde eller druknede ikke lige dukker op igen, idet det hedder, at i tilfælde af dødsfald udbetales erstatningen inden et år, efter ulykkestilfældet er indtruffet.

Undtagelser
Nogle er logiske, som fx med vilje eller ved grov uagtsomhed, og ”selvforskyldt beruselse”…
En anden passage er, at der kun er halv erstatning – hvis man kører motorcykel, scooter eller 45-knallert.

HUSK
Alt vedrørende dødsulykker skal gå gennem medlemskontoret.