Høringsvar vedrørende Nissum fjord

Høringsvar til Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord

Nyborg den 11. maj 2021

Høringsvar til Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord

Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) takker for tilsendte udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord.

DAFF konstaterer at der hovedsagelig er tale om en sammenskrivning af den hidtidige vedtægt og den hidtidige bekendtgørelse. De foreslåede ændringer er i overensstemmelse med indstilling fra Dialogforum. DAFF har derfor ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer.

m.v.h.

Flemming Kjærulf, landssekretær

Forfatter: Rabøl A/S

jeg administrerer danskefritidsfiskere som er ejet af Dansk Amatørfiskerforening

Leave a Reply