Høringsvar vedrørende Sjælland

Høringsvar til Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjællan

Nyborg den 11. maj 2021

Høringsvar til Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland

Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) takker for tilsendte udkast til ændring i Sjællandsbekendtgørelsen.


DAFF konstaterer at der alene er tale om ændringer som er i overensstemmelse med, hvad der blev aftalt under udarbejdelse af bekendtgørelsen. DAFF er således enig i de foreslåede ændringer

m.v.h.

Dansk Amatørfiskerforening – DAFF

Flemming Kjærulf, landssekretær

Forfatter: Rabøl A/S

jeg administrerer danskefritidsfiskere som er ejet af Dansk Amatørfiskerforening

Leave a Reply