Rapport fra BSAC møde 6. maj med EFCA (EU-Fiskerikontrolagenturet) og ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd).

Rapport fra BSAC møde 6. maj med EFCA (EU-Fiskerikontrolagenturet) og ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd).

Flemming Kjærulf DAFF deltog på vegne af DFF og DAFF

Møde med EFCA (EU-Fiskerikontrolagenturet)

Der var lange drøftelser om maskestørrelser og tekniske tiltag for erhvervet.

Angående ål har EFCA haft det som fokus siden 2019. Hovebekymringerne er fejlrapportering og ulovligt grej (manglende mærkning og identifikation)

Det rekreative fiskeri er nyt område for EFCA.

Man har primært koncentreret sig om bag limit på Torsk. Danmark og Tyskland har bidraget med oplysninger om kontrol og resultater.

Vedr. laks vil det rekreative fiskeri også være et indsatsområde

EFCA drømmer stadig om AIS for rekreative fiskere. Der mangler tydeligvis en bedre definition af hvad det rekreative fiskeri er.

Samlet havde EFCA nok mere ud af mødet end BSAC.

Møde med ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd)

Generelt gode forklaringer på hvordan man arbejder. Der var en lang række konkrete spørgsmål til torsk, sild og brisling i Østersøen.

Vedr. ål spurgte jeg, hvorfor man ikke havde mere fokus på de øvrige årsager til ålens dårlige tilstand når man nu ved at fiskeriet kun udgør 2 % af dødeligheden. ICES var enige i dette og henviste til at man på en workshop her i foråret1 netop havde besluttet at ændre rådgivningen om ål til mere fokus på dette i overensstemmelse med EU kommissionens evaluering af ålehandlingsplanen.

1) Publication Reports – WKFEA_2021.pdf (ices.dk)

Forfatter: Rabøl A/S

jeg administrerer danskefritidsfiskere som er ejet af Dansk Amatørfiskerforening

Leave a Reply