Høringsvar til Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland

Dansk Amatørfiskerforening er enig i den foreslåede fredning af pighvar

Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) takker for tilsendte udkast til ændring i Sjællandsbekendtgørelsen.

DAFF er enige i den foreslåede treårige fredning af pighvar i Roskilde Fjord

m.v.h.

Dansk Amatørfiskerforening – DAFF

Flemming Kjærulf, landssekretær

Forfatter: Rabøl A/S

jeg administrerer danskefritidsfiskere som er ejet af Dansk Amatørfiskerforening