DTU Aqua/Dansk Skaldyrcenter

Til alle som har interesse i hummerfiskeri i Limfjorden.

Hummer undersøgelse i Livø Stenrev

Hummer undersøgelse i Livø Stenrev – DTU Aqua/Dansk Skaldyrcenter
Til alle som har interesse i hummerfiskeri i Limfjorden.
Dansk Skaldyrcenter/DTU Aqua i Nykøbing Mors foretager undersøgelser af hummerbestanden og bevægelsesmønstre i Livø stenrev og i forbudt område i Løgstør Bredning. I august i år er vi startet med to undersøgelser for at forstå hvor mange hummer der er, hvor store de er, samt hvordan og hvornår hummere bevæge sig ind- og ud af det forbudte område og hvordan hummeren bruger stenrevene: 
1.	Hummerbestanden og distribution. Cirka 900 hummere blev markeret med nummererede plastik T-bar mærke på rygskjold (billeder nedenfor blå cirkel) og markering i halen med et v-snit. 
2.	Hummer bevægelsesmønstre: fra den 20. august til slutning af oktober 2021 har vi et gitter af 24 hydrofoner markeret med røde bøjer og 25 hummer markeret med akustiske mærker (en lille cylinder, billede nedenfor rød cirkel) i en af kløerne. 
Vi anmoder venligst om, at du vil samarbejde med os og genudsætte indfangede hummere, der er mærket med akustiske mærker, med lidt afstand fra fiskeredskaber, da dette er vigtigt for at forstå, hvordan hummere bevæger sig rundt/flytter sig i stenrev og Limfjorden. Alle hummere vil være tilgængelige for fiskeri i slutningen af undersøgelsen. Det er også meget vigtigt at hydrofoner, markeret med rød bøjer, ikke bevæger sig fra deres positioner.
Vi anmoder venligst om, at hvis du fanger mærkerede hummere med T-bar eller v-snit i halen eller akustik med akustiske mærker, om at du sender information til Dansk Skaldyrcenter/DTU Aqua i Nykøbing Mors: foto af hummer med Tag-ID-koden eller akustisk mærke, med dato og placering af fangst. 
Hvis du fanger hummere med akustisk mærke, er der en belønning på DKK 250 for de første 19 rapporter om fangst og genudsætning af akustiske mærkede hummer! Desværre, har vi ikke budget til at betale ved gentagne fangster eller fangster af hummere markeret med T-bar mærke. 
Alle information kan sendes til email: skaldyrcenter@aqua.dtu.dk eller psfr@aqua.dtu.dk; eller sms til 96 69 02 83.
Med venlig hilsen,
Projektteamet bag ”Bæredygtigt hummerfiskeri i Limfjorden” – DTU Aqua. 


 

 

Forfatter: Rabøl A/S

jeg administrerer danskefritidsfiskere som er ejet af Dansk Amatørfiskerforening

Leave a Reply