Sådan vil jagten på skarver øges

Sverige: Jagten på skarver bør øges. Det har Riksdagen besluttet med stort flertal.
https://svenskjakt.se/start/nyhet/beslut-i-riksdagen-sa-ska-jakten-pa-skarv-oka/?fbclid=IwAR241HcFIgsaYzxegJbPa9U8dPrJI1picjRWgDTHFKPtdax7640MlMy75N8

Det var i begyndelsen af november, at det stod klart, at et flertal i Rigsdagen ønskede at begrænse antallet af skarver. Dette efter at Socialdemokratiets kongres stemte for et forslag fra Socialdemokratiet i Kalmar Amt, der har til formål at reducere antallet af skarver kraftigt.
Torsdag var der debat og afstemning i Riksdagen om forslaget om at redde fiskebestanden i Østersøen. Baggrunden er en rapport fra Riksdagens Miljø- og Landbrugsudvalg. Forslaget indeholder flere forslag, hvor spørgsmålet om skarvens fremtid er en del.

Eget initiativ
Rigsdagens beslutning lyder: Øge jagten på skarven ved at tillade generel beskyttelsesjagt på skarven på eget initiativ og undersøge mulighederne for generel jagttid på skarven samt overveje yderligere tiltag for at begrænse skarvens vækst.
Det er en sejr for alle de, primært borgerlige politikere, som år efter år har motioneret og debatteret for øget jagt på skarver.
En sådan beslutning blev dog først mulig, da Socialdemokratiet på deres partikongres vendte sig om spørgsmålet.
– Det er fantastisk, at vores kongresbeslutning om kraftigt at reducere skarvebestanden har haft en effekt så hurtigt, skriver Björn Petersson, folketingsmedlem (S) fra Kalmar, i en pressemeddelelse.

Stort flertal
Riksdagens beslutning om at øge jagten på skarven blev truffet med stort flertal, da alle partier undtagen Venstre og Miljøpartiet står bag beslutningen.
976

Forfatter: Rabøl A/S

jeg administrerer danskefritidsfiskere som er ejet af Dansk Amatørfiskerforening

Leave a Reply