Høringsvar vedr. udkast til revision af bekendtgørelsen om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande

– Kravet om odderrist foreslås at gælde alle kyststrækninger i salte vande inden for en afstand af 500 meter fra kysten, jf. § 1, stk. 1.

Høringsvar til høring vedr. udkast til revision af bekendtgørelsen om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande

Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) takker for tilsendte udkast til revision af bekendtgørelsen om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande.

DAFF støtter principielt ændringen i bekendtgørelsen, idet det er dokumenteret at odderen nu forekommer over store dele af landet.

Det hører dog til undtagelsen at ferskvandsodder færdes i det marine område. DAFF vil derfor anbefale at stoprist alene indføres, hvor det er dokumenteret at odder forekommer og færdes regelmæssigt i det marine område.

Det fremgår, at de bevaringsforanstaltninger der iværksættes skal være nødvendige for at sikre, ”at uforsætlig indfangning eller drab ikke får en væsentlig negativ virkning for de pågældende dyrearter”. De steder hvor ferskvansodder kun undtagelsesvis forekommer i det marine område, vil der ikke være tale om en ”væsentlig negativ virkning”. Disse områder bør derfor friholdes for kravet.


m.v.h. Dansk Amatørfiskerforening – DAFF

Flemming Kjærulf, landssekretær

Se udkast til bekendtgørelse og høringsbrev her

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65664

Udkast til ændring af bekendtgørelse https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/963edee9-4018-466b-95d8-ed27a9fcebd5/Udkast%20til%20bekendtg%C3%B8relse%20om%20stoprist%20eller%20sp%C3%A6rrenet%20i%20fiskeredskaber%20i%20visse%20salte%20vande.pdf

Forfatter: Rabøl A/S

jeg administrerer danskefritidsfiskere som er ejet af Dansk Amatørfiskerforening

Leave a Reply