Galskaben fortsætter i det uendelige.

Slagelse Kommune har i farvandet ved Agersø givet
miljøgodkendelse til RGS, som ikke overholder statens miljøkvalitetskrav,
 tilladelsen er til udledning af Norsk spildevand og ved at udpege øget blandingszone kan RGS fortsat udlede spildevand der ikke overholder miljøkvalitetskravet fastsat af staten.
https://www.zetland.dk/historie/sOXAQRD7-megJadaP-a86ba
https://www.zetland.dk/historie/sejd0P2Z-megJadaP-bb0c0 

Forfatter: Rabøl A/S

jeg administrerer danskefritidsfiskere som er ejet af Dansk Amatørfiskerforening

Leave a Reply