Fritidsfiskere, som taber et redskab eller dele heraf, skal fra den 1. august 2023 indberette det til Fiskeristyrelsen.

Fritidsfiskere, som taber et redskab har pligt til at forsøge at bjærge det. Hvis det ikke lykkes at bjærge redskabet, skal det ifølge de nye regler, der træder i kraft den 1. august 2023, indberettes til Fiskeristyrelsen via hjemmesiden.

Samme krav til fritidsfiskerne som erhvervsfiskerne har
Det skal oplyses, hvor og hvornår redskaberne er tabt, samt hvor mange redskaber og hvilken type redskaber, der er tale om. Fritidsfiskeren skal også indberette, hvilken indsats, der gjort for at bjærge det. Det samme krav er allerede gældende i dag for erhvervsfiskere.

Indberetning til Fiskeristyrelsen skal ske på Fiskeristyrelsens hjemmeside under Lyst- og fritidsfiskeri, Indberetning af tabte redskaber. Det kan også ske ved henvendelse til Fiskeristyrelsens Fiskeri Moniterings Center (FMC) på tlf.: 7218 5609.

Manglende indberetning kan sanktioneres med bøde.

Hvorfor indføres det nye krav?
Tabte fiskeredskaber bliver til spøgelsesnet, der fortsætter med at fiske i havet, til skade for både fisk og pattedyr. Når fiskeren indberetter, hvor redskaberne er tabt, kan oplysningerne anvendes til planlægning af indsatser og projekter, der skal indsamle og begrænse marint affald, herunder tabte fiskeredskaber.

Kravet om indberetning af tabte redskaber fremgår af bekendtgørelse nr. 880 af 22/06/2023 om ændring af bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand.

Forfatter: Rabøl A/S

jeg administrerer danskefritidsfiskere som er ejet af Dansk Amatørfiskerforening

Leave a Reply