DAFF repræsenteret i flg. udvalg

Skarvudvalget:
DAFF er repræsenteret ved Jørgen Skytte Jeppesen DFF

§ 7 udvalget:
landsformand Jesper Simonsen, landssekretær Flemming Kjærulf

Saltvandsudvalget:
Landsformand Jesper Simonsen, formand for projektudvalget Lasse Alkærsig, Landssekretær Flemming Kjærulf

Nøglefiskerudvalget
formand for projektudvalget Lasse Alkærsig

Overvågningsudvalget for hav- og fiskeriudviklingsprogrammet EHFF:
Landsformand Jesper Simonsen, landssekretær Flemming Kjærulf

Følgegruppen for strategien for det rekreative fiskeri:
Landsformand Jesper Simonsen, medlem af projektudvalget Ib Ivar Dahl.

Søsportens Sikkerhedsråd:
Kredsfomand kreds 11 Flemming Hørsted

Friluftsrådet:
Landsformand Jesper Simonsen, lokalformand Bøgestrømmen/Præstøfjord Bjarne Nielsen

BSAC (Baltic Sea Advisory Council)
DAFF repræsenterer DFF landssekretær Flemming Kjærulf

Det fælles fiskeriudvalg DFF og DAFF
Landsformand Jesper Simonsen formand for projektudvalget Lasse Alkærsig, Landssekretær Flemming Kjærulf, Kredsformand kreds 10 Frederik Svendsen, kreds 1 Per Jørgensen, kreds 2 Orla Olsen, Kredsformand 3 Louis Jubelsky , kreds 9 Kurt Asmussen, kredsformand kreds 11 Flemming Hørsted, kreds 4 Henning Bendtsen

Den videnskabelige gruppe for 2 % forsøgsfiskeriprojekter
landssekretær Flemming Kjærulf

Arbejdsgruppen for udvidet producentansavar for fiskeredskaber af plast:
landssekretær Flemming Kjærulf

Arbejdsgruppen vedr. Spøgelsesgarn (DFF, DFPO, miljøministeriet)
medlem af projektudvalget Ib Ivar Dahl, formand for projektudvalget Lasse Alkærsig

Bierhvervsfiskerudvalget:
Kredsformand kreds 1 Torben Larsen