Fynsbekendtgørelsen 2020

Du kan se hele teksten af bekendtgørelsen her
De specifikke kortudsnit ligger kan du se her (vi beklager kvaliteten):
Bilag 1: Bogense Bybæk, Ålebæk, Kragelund Kanal

Bilag 2: Brede Å, Ålebæk og Pugemølle

Bilag 3: Hårby Å, Hattebæk

Bilag 4: Vindinge Å, Holckenhavn Fjord, Holckenhavn-dæmningen og Holckenhavn Bugt

Bilag 5: Lunde Å, Odense Fjord, Odense Å, Vejrup Å og Geels Å
Bilag 6: Stavids Å, Odense Å, Odense gl. Kanal og Kertemindevejs udløb

Bilag 7: Odense Fjord, Lunde Å

Bilag 8: Hundstrup Å samt garnforbud ved Fjællebroen