Kreds 11 – Ebeltoft Amatør- og Fritidsfiskerforening

Formand
Kaj Larsen
Langdalsvej 14
8400 Ebeltoft
Tlf.:51200549
Mail:kajb@larsen.tdcadsl.dk
Kasserer 
Finn David Hansen
Mosesvinget10 Egsmark
8400 Ebeltoft
Tlf.:27833268
Mail:finn@fdhansenas.dk