Kreds 11 – Ebeltoft Amatør- og Fritidsfiskerforening

Meld dig ind her. Kontingent 350,00 kr, årlig

Formand
Kaj Larsen
Langdalsvej 14
8400 Ebeltoft
Tlf.:51200549
Mail:kajb@larsen.tdcadsl.dk
Kasserer 
Tina Hansen
Juulsbakke 8 
8400 Ebeltoft
Tlf.:5320 7345
Mail:tinahansen599@gmail.com