Kreds 2 – Dansk Amatørfiskerforening Rørvig

www.daff4581.dk

Meld dig ind her. Kontingent 400,00 kr, årlig, passive medlemmer 250,00 kr.

Formand
Gert Jensen
Strædet 18
4581 Rørvig
Tlf.: 40 87 04 61
Mail: jensen.roervig@mail.dk

Kasserer
Morten G. Jacobsen
Strædet 16
4581 Rørvig
Tlf.:40761064
Mail: Mortengj1@outlook.dk