Kreds 2 – Frederikssund Fritidsfiskerforening

www.fr-sundfritidsfiskeri.dk

Meld dig ind her. Kontingent 475,00 kr, årlig, passive medlemmer 125,00 kr.

Formand
Bjarne Opprud
Kølholmvej 1
3600 Frederikssund
Tlf. 24499888
Mail: opprud@live.dk
Kasserer
Stig Laustsen
Dyrlægegårds Alle 188
3600 Frederikssund
Tlf.:42193284
Mail:laustsen@post9.tele.dk