Kreds 2 – Fritidsfiskerne Brøndby Havn

www.fritidsfiskernebrhavn.dk

Meld dig ind her. Kontingent 550,00 kr, årlig, passive medlemmer 150,00 kr.

Formand
John Damgaard Hansen
Rødkælkevej 78
2600 Glostrup
Tlf.: 29822605
Mail: jdh@broendbyhaveby.dk

Kasserer
John Milton Lynge
Møntmestervej 6 D, st.th.
2400 København NV.
Tlf.; 23 84 55 73
Mail: johnlyn1953@hotmail.com