Kreds 9

SYD- & ØSTJYLLAND

Kreds 9
Kredsformand

Kurt Asmussen
Gårdebyvej 5
6360 Tinglev
Tlf 23 40 38 54
formand.dafsyd@gmail.com
Vejle og Omegns
Amatørfiskerforening
Formand
Henning Fredberg
Stampesvej 40
7100 Vejle
Tlf. 30 22 79 01
jhfredberg@stofanet.dk
Hjemmeside
Vejle og Omegns
Amatørfiskerforening
Kasserer
Benny Villadsen
Solvej 43
7120 Vejle Øst
Tlf. 75 71 11 30
sol43@123dk.dk
Sønderjyllands Amatørfiskerforening
Formand

Kurt Asmussen
Gårdebyvej 5
6360 Tinglev
Tlf 23 40 38 54
formand.dafsyd@gmail.com
Sønderjyllands
Amatørfiskerforening
Kasserer
Frederik Svendsen
Fjordgade 8
9240 Nibe
Tlf. 23 30 14 39
daff.medlemskontor@live.dk