Dansk Amatørfiskerforening

Forening for Danske Fritidsfiskere

Aftale for næste års fiskekvoter på plads

.Fiskerikvoterne for 2022 er nu blevet fastlagt på et møde mellem EU’s fiskerimini
Fiskeriet efter ål bliver imidlertid begrænset, da den trængte ålebestand skal have fred til at vandre til gydeområdet i Sargassohavet.

Høringsvar til høring af § 7-udvalget

Høringssvar til høring af § 7-udvalget om Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande