Dansk Amatørfiskerforening

Forening for Danske Fritidsfiskere

Den 12. april blev Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri af ål i saltvand udsendt.

Der er ingen ændringer i, hvilke redskaber der må benyttes. Det betyder også at alle ruser undtagen fritidsfiskerpælerusen er forbudt i perioden 11. maj til 31. juli. Krogliner er forbudt i perioden 1. maj til 30 september. Rejekasteruser, alm ruser og torskeruser, tejner, kinatejner og krogliner må benyttes som hidtil. Blot skal evt. fangne ål…

Galskaben fortsætter i det uendelige.

Slagelse Kommune har i farvandet ved Agersø givet miljøgodkendelse til RGS, som ikke overholder statens miljøkvalitetskrav, tilladelsen er til udledning af Norsk spildevand og ved at udpege øget blandingszone kan RGS fortsat udlede spildevand der ikke overholder miljøkvalitetskravet fastsat af staten. https://www.zetland.dk/historie/sOXAQRD7-megJadaP-a86ba https://www.zetland.dk/historie/sejd0P2Z-megJadaP-bb0c0

Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt ålefiskeri i saltvand fra 1. november 2022 – 31. januar 2023

BEK nr 844 af 13/06/2022 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ________________________________________ Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra og med den 1. november 2022 til og med den 31. januar 2023 I medfør af § 10, stk. 1, 2. pkt., § 27, stk. 1, 2. pkt., § 30,…