Dansk Amatørfiskerforening

Forening for Danske Fritidsfiskere

Skarv

Status for Skarvbestand og forvaltning
Udgiver Aarhus Universitet

Nøglefiskerrapport

Registrering af fangster med standardredskaber i de danske kystområder
Nøglefiskerrapport for 2017-2019