Dansk Amatørfiskerforening

Forening for Danske Fritidsfiskere

Galskaben fortsætter i det uendelige.

Slagelse Kommune har i farvandet ved Agersø givet miljøgodkendelse til RGS, som ikke overholder statens miljøkvalitetskrav, tilladelsen er til udledning af Norsk spildevand og ved at udpege øget blandingszone kan RGS fortsat udlede spildevand der ikke overholder miljøkvalitetskravet fastsat af staten. https://www.zetland.dk/historie/sOXAQRD7-megJadaP-a86ba https://www.zetland.dk/historie/sejd0P2Z-megJadaP-bb0c0

Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt ålefiskeri i saltvand fra 1. november 2022 – 31. januar 2023

BEK nr 844 af 13/06/2022 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ________________________________________ Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra og med den 1. november 2022 til og med den 31. januar 2023 I medfør af § 10, stk. 1, 2. pkt., § 27, stk. 1, 2. pkt., § 30,…