Dansk Amatørfiskerforening

Forening for Danske Fritidsfiskere

Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt ålefiskeri i saltvand fra 1. november 2022 – 31. januar 2023

BEK nr 844 af 13/06/2022 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ________________________________________ Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra og med den 1. november 2022 til og med den 31. januar 2023 I medfør af § 10, stk. 1, 2. pkt., § 27, stk. 1, 2. pkt., § 30, … Læs videre “Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt ålefiskeri i saltvand fra 1. november 2022 – 31. januar 2023”

Aftale for næste års fiskekvoter på plads

.Fiskerikvoterne for 2022 er nu blevet fastlagt på et møde mellem EU’s fiskerimini
Fiskeriet efter ål bliver imidlertid begrænset, da den trængte ålebestand skal have fred til at vandre til gydeområdet i Sargassohavet.

Høringsvar til høring af § 7-udvalget

Høringssvar til høring af § 7-udvalget om Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande