Dansk Amatørfiskerforening

Forening for Danske Fritidsfiskere

Høringsvar til høring vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om vildtskader (vildtskadebekendtgørelsen, 2022)

Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) skal indledningsvis udtrykke vor forundring over at DAFF ikke er på høringslisten for en bekendtgørelse, der er så væsentlig for fritidsfiskeriet og hvor fritidsfiskeriet flere steder eksplicit er omtalt. Vi er først sent blevet opmærksomme på høringen og vort svar er derfor udarbejdet under stort tidspres. Vi skal anmode om at DAFF … Læs videre “Høringsvar til høring vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om vildtskader (vildtskadebekendtgørelsen, 2022)”

Aftale for næste års fiskekvoter på plads

.Fiskerikvoterne for 2022 er nu blevet fastlagt på et møde mellem EU’s fiskerimini
Fiskeriet efter ål bliver imidlertid begrænset, da den trængte ålebestand skal have fred til at vandre til gydeområdet i Sargassohavet.

Høringsvar til høring af § 7-udvalget

Høringssvar til høring af § 7-udvalget om Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande