Dansk Amatørfiskerforening

Forening for Danske Fritidsfiskere

Høringssvar til høring af § 7-udvalget af RAMMENOTAT TIL SPECIALUDVALGET FOR FØDEVARE-, LANDBRUGS- OG FISKERISPØRGSMÅL I EU

Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) takker for det tilsendte rammenotatnotat om Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2024, 2025 og 2026 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og ændring af forordning (EU) 2023/194 for så vidt angår dybhavsbestande DAFF vil i dette høringssvar alene forholde sig…

Notat, Fiskerimuligheder 2024

Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2024, 2025 og 2026 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende i EU-farvande. Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2024, 2025 og 2026 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og ændring af forordning (EU) 2023/194 for så…

Fritidsfiskere, som taber et redskab eller dele heraf, skal fra den 1. august 2023 indberette det til Fiskeristyrelsen.

Fritidsfiskere, som taber et redskab har pligt til at forsøge at bjærge det. Hvis det ikke lykkes at bjærge redskabet, skal det ifølge de nye regler, der træder i kraft den 1. august 2023, indberettes til Fiskeristyrelsen via hjemmesiden. Samme krav til fritidsfiskerne som erhvervsfiskerne har Det skal oplyses, hvor og hvornår redskaberne er tabt,…

Den 12. april blev Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri af ål i saltvand udsendt.

Der er ingen ændringer i, hvilke redskaber der må benyttes. Det betyder også at alle ruser undtagen fritidsfiskerpælerusen er forbudt i perioden 11. maj til 31. juli. Krogliner er forbudt i perioden 1. maj til 30 september. Rejekasteruser, alm ruser og torskeruser, tejner, kinatejner og krogliner må benyttes som hidtil. Blot skal evt. fangne ål…

Galskaben fortsætter i det uendelige.

Slagelse Kommune har i farvandet ved Agersø givet miljøgodkendelse til RGS, som ikke overholder statens miljøkvalitetskrav, tilladelsen er til udledning af Norsk spildevand og ved at udpege øget blandingszone kan RGS fortsat udlede spildevand der ikke overholder miljøkvalitetskravet fastsat af staten. https://www.zetland.dk/historie/sOXAQRD7-megJadaP-a86ba https://www.zetland.dk/historie/sejd0P2Z-megJadaP-bb0c0

Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt ålefiskeri i saltvand fra 1. november 2022 – 31. januar 2023

BEK nr 844 af 13/06/2022 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ________________________________________ Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra og med den 1. november 2022 til og med den 31. januar 2023 I medfør af § 10, stk. 1, 2. pkt., § 27, stk. 1, 2. pkt., § 30,…