Persondatapolitik

Persondatapolitik for Dansk Amatørfiskerforening.

Hvilke data registrerer DAFF:
DAFF registrerer navn og adresse på medlemmer under de tilknyttede medlemsforeninger. 
Herudover har medlemmer af foreningens forretningsudvalg og hovedbestyrelse samt kontaktpersoner vedr. forskellige udvalg afgivet kontaktoplysninger i form af telefonnummer og mailadresse. 
Det samme gælder kredsformænd, formænd og kasserer for de tilknyttede medlemsforeninger. Disse oplysninger fremgår også af medlemsbladet og hjemmesidens foreningssider.

Formål med registrering og anvendelse af data:
Medlemmernes navn og adresse registreres af hensyn til udsendelse af foreningens medlemsblad. Vedligeholdelse af medlemsregister foretages af de tilknyttede medlemsforeninger og medlemskontoret.

Risikovurdering af medlemsdata:
Bestyrelsen for DAFF vurderer, at foreningens registrering af medlemmernes persondata ikke omfatter personfølsomme data.
Det vurderes videre, at registreringen ikke indebærer øget risiko, da de registrerede persondata findes på offentligt tilgængelige hjemmesider.


Dataansvar:
DAFF´s medlemskonto er dataansvarlig. Kontaktoplysninger: Frederik Svendsen. Fjordgade 8, 9240 Nibe. Telefon: 23301439. e-mail: daff.medlemskontor@live.dk

Dataadgang:
Hvem har adgang udover medlemskontoret: Lokalforeningerne kan få oplyst egne medlemmer.

Videregivelse af data:
DAFF videregiver personoplysninger til nedennævnte virksomheder i forbindelse med udsendelse af foreningens medlemsblad
Distributionplus for adressering af medlemsblad  
Post Nord for udbringning af medlemsblad.
Herudover kan persondata videregives til myndighederne i tilfælde af spørgsmål om overholdelse af gældende lovgivning 


Datasikkerhed:
Registrerede data opbevares digitalt på PC med brugeridentifikation og password. Der sker løbende opdatering af sikkerhedsforanstaltninger.

Dataopbevaring:
Medlemsoplysninger opbevares så længe medlemskab af en af de tilknyttede medlemsforeninger opretholdes, dog i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning


Ret til dataindsigt:
Medlemmer har ret til indsigt i egne persondata, som DAFF har registreret. Henvendelse herom kan ske til
medlemskontoret.

Ret til korrektion af data:
Medlemmer har ret til korrektion af ændrede/ ukorrekte persondata. 

Ret til sletning af data:
Medlemmer har ret til at få egne persondata slettet ved udmeldelse af en medlemsforening.