Kontaktpersoner

Forretningsudvalg

Landsformand
Jesper Simonsen
Drosselvænget 11
4060 Kirke Såby
Tlf. 53 67 41 41
Mail: jespersimonsendk@gmail.com
Landsnæstformand
Kaj Larsen
Landgdalsvej 14
8400 Ebeltoft
Tlf. 51 20 05 49
Mail: kajb@larsen.tdcads.dk

Landssekretær
Flemming Kjærulf
Kystvej 26 A
5800 Nyborg
Tlf: 53 83 00 53
Mail: fkjerulf@mail.dk
Økonomiudvalgsfmd. og medlemskontor
Frederik Svendsen
Fjordgade 8
9240 Nibe
Tlf. 23 30 14 39
Mail: daff.medlemskontor@live.dk

Landskasserer
Erling Lund Jørgensen
Toftevej 37
6051 Almind
Tlf. 45 23 71 36 87
Mail: erlinglj@stofanet.dk

Hovedbestyrelse i øvrigt

Redaktør
Rikke Bolander
Strandfogedvej 8  Klitmøller
7700 Thisted
Tlf.31121343
Mail: rikke@bolander.dk


Kredsfmd. 1 Bornholm
Torben Larsen
Lill Myregårdsvej 5
3720 Åkirkeby
Tlf.56 97 54 72 / 30 49 18 72
Mail: chalto@mail.tele.dk
Kredsfmd. 2 Nordsjæll.
Morten Koch
Mølleengen 10
4040 Jyllinge
Tlf. 21169223
Mail: dytogdot@4040.dk

Kredsfmd. 3 Loll./Falster
Louis Jubelsky
Godthåbsvej 10, Keldernæs
4552 Stokkemarke
Tlf. 20 86 86 48
Mail: daff.lollandfalster@post.com
Kredsformand. Kreds 4
Lasse Alkærsig
Fjordvej 17
5800 Nyborg
Tlf. 40 31 16 15
Mail: lasse.alkaersig@gmail.com

Kredsformand. Kreds 9
Kurt Asmussen
Gårdebyvej 5
6360 Tinglev
Tlf. 23 40 38 54
Mail: formand.dafsyd@gmail.com
Kredsformand. Kreds 10
Frederik Svendsen
Fjordgade 8
9240 Nibe
Tlf. 23 30 14 39
Mail: daff.medlemskontor@live.dk

Kredsformand. Kreds 11
Kaj Larsen
Langdalsvej 14
8400 Ebeltoft
Tlf.:51200549
Mail:kajb@larsen.tdcadsl.dk

Kontaktpersoner udvalg

Projektudvalg
Formand og fundraiser
Lasse Alkærsig
Tlf. 40 31 16 15
Mail: lasse.alkaersig@gmail.com
Bladudvalgsfmd. 
Flemming Kjærulf

Tlf. 23 40 38 54
Mail: fkjerulf@mail.dk

Friluftsrådet, kontakt
Bjarne S. Nielsen
Tlf. 21526030
Mail: nielsen.bjarne.s@gmail.com
PR-udvalg
Jesper Simonsen
Tlf. Tlf. 53 67 41 41
Mail: jespersimonsendk@gmail.com

Søsportens Sikkerhedsråd
Flemming Hørsted
Tlf. 86 35 23 86 / 21 60 15 85
Mail: flehors@gmail.com
Forsikring
Salg af logo og fritidsartikler
Frederik Svendsen
Fjordgade 8
9240 Nibe
Tlf. 23 30 14 39
Mail:daff.medlemskontor@live.dk