Nye medlemmer er gratis i Dansk Amatørfiskerforening de første 12 måneder

Se mere

Nye medlemmer er gratis
i Dansk Amatørfiskerforening de første 12 måneder
Vi tilbyder dig:
 Kollektiv ulykkesforsikring ved dødsfald.
Forsikringen dækker dødsfald p.g.a. ulykke ved al fiskeri, og til og fra fiskeri. Forsikringssum pr. 1. december
2021 er kr. 236.000,00, summen bliver indeksreguleret. Du modtager foreningens medlemsblad 6 gange årligt. Du får gode rabatordninger ved indkøb af fiskeriartikler og andet relevant materiel
 33 lokalforeninger fordelt over hele landet.
Gå ind på vores hjemmeside og og se hvor din nærmeste lokalforening er. Lokalforeningerne tilbyder garnbin-
ding og socialt samvær. Kontingent til lokalforeninger fastsættes lokalt og ligger på ca. 350,00 - 500,00 pr. år. Inklusiv 315 kr. til Dansk Amatørfiskerforening.  Med dette tilbud sparer du andelen til Dansk Amatørforsikring (de første 12 mdr. Ønsker du direkte medlemskab af Dansk Amatørfiskerforening er kontingentet kr. 330,00 pr. år. De første 12 mdr. gratis. Tilbuddet gælder nye medlemmer der ikke har været medlem de foregående to år.
  Her på foreningens hjemmeside www.danskefritidsfisker.dk
 kan du se hvor din nærmeste lokalforening er, og melde dig ind via hjemmesiden.
Her vil vi løbende orientere om nyheder vedrørende det rekreative fiskeri.
Som medlem af foreningen er du med til at:
 Sikre adgang til fritidsfiskeri, så denne fritidsfornøjelse bliver stimuleret sammen med naturoplevelse og livsnydelse.
 Bevare et rekreativt fiskeri som hviler på bæredygtighed og en effektiv beskyttelse mod forurening,overfiskning og andre menneskeskabte trusler.
 Bevare den gamle fiskerkultur i de kystnære områder.
 Bevare fiskebestandene ved at udsætte fiskeyngel.
 Dansk Amatørfiskerforening er repræsenteret i rådgivende udvalg vedrørende fiskeri og miljø i Danmark og EU.

Forfatter: Rabøl A/S

jeg administrerer danskefritidsfiskere som er ejet af Dansk Amatørfiskerforening

Leave a Reply